יהודה הלוי 123

תוספת חדשה לבית פרומה גורביץ, בניין לשימור משנת 1937, בתכנון זברודסקי את בלקס.

תוספת על בניין קיים לשימור.

רחוב יהודה הלוי 123, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 1200 מ"ר. תוספת

הבנייה: 380 מ"ר.

Yehuda_HaLevi_123_Morning-14
Yehuda_HaLevi_123_Morning-9
חזית לרחוב יהודה הלוי
חזית אחורית
קומת קרקע
קומה טיפוסית
קומת גג
מצב קיים