© 2015 אלון בן נון אדריכלים

תוספת חדשה לבית פרומה גורביץ, בניין לשימור משנת 1937, בתכנון זברודסקי את בלקס.

יהודה הלוי 123

תוספת על בניין קיים לשימור.

רחוב יהודה הלוי 123, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 1200 מ"ר. תוספת

הבנייה: 380 מ"ר.