top of page

שיפוץ והתאמה של מבנה שחלקו הקדמי הינו בניין לשימור מחמיר מתחילת המאה העשרים הנמנה על 66 הבתים הראשונים של אחוזת בית, וחלקו האחורי הינו בניין משרדים שנבנה בשנת 2001. במסגרת השיפוץ הוסב המבנה הקדמי למרכז צמיחה רוחנית והמבנה האחורי הוסב למגורים.

Lili&Bloom

בניין לשימור מחמיר.

לילינבלום 13, תל אביב.

שטח: 800 מ"ר.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

קומת גג
קומה טיפוסית
bottom of page