מרכז מסחרי "פורום ציפורים"

מרכז מסחרי עבור קבוצת משקיעים פרטיים, כולל תב"ע בסמכות מקומית עבור הגדלת השטח.

מרכז מסחרי חדש.

שכונת הציפורים, מודיעין.

שטח: 2100 מ"ר.

Modiin - Hi res 2
Modiin - Hi res 1