top of page

בניין לשימור בן שלוש קומות (קומה מסחרית ושתי קומות מגורים) שתוכנן במקור על ידי אדריכל גרשון סטמפלר בשנת 1934. במסגרת השימור שופצו חזיתותיו המוזנחות בהתאם להנחיות השימור ונוספו לו שלוש קומות מגורים שעוצבו בהתאם לפרופורציות הבניין המקורי ובהמשכיות של חומרי הבנייה.

בית ברסוקר

תוספת על בניין קיים לשימור.

רחוב שינקין 5, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 810 מ"ר. תוספת

הבנייה: 650 מ"ר.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

קומה טיפוסית
קומת גג
bottom of page