top of page

זלוציסטי 6

תוספת בניה על בניין משנות ה-60. הבניין מקבל השראה מבנייני הבטון החשוף שבסביבתו, ומסגנון הבניה הברוטליסטי של תקופת בנייתו.

 

תוספת על בניין מגורים.

רחוב זלוציסטי 6, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 1000 מ"ר. תוספת

הבנייה: 740 מ"ר.

 

קומת גג
קומה חדשה
קומות קיימות
bottom of page