top of page

הפרויקט מראה כיצד פעולה פשוטה של "הרמת" הקרקע בשטח הכלוא בין מתנ"ס, בית ספר וגן ציבורי - יכולה לשנותו מן היסוד: לכונן גשר בין הפרשי טופוגרפיה השונים ובמקביל גם להציע נקודת מפגש בינהם. בית הקפה ישרת בשעות הפעילות השונות הן את באי הגינה והמתנ"ס והן את תלמידי ביה"ס, ואילו הגג הירוק שלו - שיבנה בטכניקה פשוטה של קורות ישרות - יציע גם נקודת תצפית ראשונה על גן הבנים.

אמפי\קפה בגן הבנים, חולון

תחרות אדריכלים.

חולון. 

 

מצב קיים
bottom of page