בניין מגורים חדש בשכונת שפירא, במגרש הפונה אל הגינה השכונתית.

בעל העקידה 37 תל אביב

בניין מגורים חדש.

רחוב בעל העקידה 37, תל אביב 

שטח: 960 מ"ר + 300 מ"ר מרתף

 

baal_4.jpg
חזית מזרחית
קומת קרקע
קומה טיפוסית
קומת גג

© 2015 אלון בן נון אדריכלים