top of page

בניין מגורים חדש, על מגרש קטן וצר בתל אביב, שבו דירה בכל קומה. בשל הגדרות התב"ע במגרש, הבניין הינו קובייה הממלאת את כל קווי הבניין. בשל רוחבו הצר של המגרש מתקבלת חזית בעלת פרופורציות אנכיות המודגשת על ידי הפרדה בין הקירות הלבנים על ידי משטחי אלומיניום רציפים ואורכיים.

רש"י 16

בניין חדש.

רחוב רש"י 16 , תל אביב.

שטח: 720 מ"ר + 200 מ"ר מרתף.

סטטוס: מאוכלס

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

קומה טיפוסית
קומת גג
bottom of page