top of page

אולם אירועים בסגנון "ניו יורקי" המבוסס על מבנה בית החרושת ורדינון בפתח תקווה. במסגרת הפרויקט הוחלפו המבנים הקיימים במבנים חדשים על תוואי המפעל המקורי, והותאמו סגנונית ותפקודית לשימוש כאולם אירועים. הבניין כולל שטחי אולם בקומת הקרקע ובקומת הגלריה, ושטחים טכניים עבור מטבח, אחסנה ושירותים שונים.

אולם אירועים טרמינל

בניין חדש.

רחוב מבטחים, פתח-תקווה.

שטח הבניין: 3000 מ"ר.

סטטוס: מאוכלס

Terminal 1.8.2018 (72 of 207)
Terminal 1.8.2018 (4 of 207)
Terminal 1.8.2018 (44 of 207)
Terminal 1.8.2018 (46 of 207)
Terminal 1.8.2018 (18 of 207)
bottom of page