top of page

הצעה לפינוי-בינוי בדרום-מזרח העיר, במגרש שתחום כעת בקיר הפרדה עם כביש 1, אך למעשה משקיף על פארק אריאל שרון (חירייה). בין גוש מגדלי המגורים ומבני המגורים הנמוכים יותר נוצר רחוב עירוני במפלס הקרקע, המקורה בגינות לשימוש תושבי המתחם.

פינוי בינוי מתחם בן גוריון - אזור

פינוי בינוי של 200 יח"ד קיימות

רחוב בן גוריון, אזור.

תוספת של 800 יח"ד, שטחי מסחר

וציבורי.

bottom of page