top of page

וילה דו-משפחתית להורים ולבן ממשיך. ההרחבה נבנתה בסמוך לבית קיים במגרש, כך שנוצרה חצר כניסה משותפת לשלושת הבתים - אשר לכל אחד מהם גם חצר פרטית נפרדת. פני השטח במגרש הכתיבו את פירוק הבית לנפחים שונים, אשר הגבירו את ההפרדה בין הבתים. 

דו-משפחתי בגבעת ח"ן

בנייה חדשה.

גבעת ח"ן.

שטח בנוי: 380 מ"ר.

קומת קרקע
חזיתות
bottom of page