top of page

מעפילי אגוז 58 תל אביב

תוספת על בניין מגורים. תמ"א 38

רחוב מעפילי אגוז 58, תל אביב.

שטח הבניין המקורי: 1700 מ"ר. תוספת הבנייה: 1300 מ"ר.

סטטוס: מאוכלס

 

maapilei-egoz-c01-night_0
חזית מזרחית
חזית דרומית וצפונית
קומת קרקע
קומות קיימות
קומות חדשות
קומת גג
הבניין הקיים
bottom of page