בניין שהאתגר התכנוני בו היה מציאת פתרון לפער בין מספר הדירות וזכויות הבנייה המוגבלות (בשטח בנייה) לעומת הנפח המותר על פי קווי הבניין. הפתרון שנמצא היה יצירת דירות דופלקס המשתלבות אחת בשנייה כמו במשחק טטריס ונהנות מחללים כפולים בחדרי המגורים.

בית הטטריס

בניין מגורים חדש.

רחוב יהודה הלוי 94, תל אביב.

שטח: 1840 מ"ר.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.