top of page

בניין שצורתו הוכתבה על ידי המגרש עליו הוא יושב - מגרש בצורת טרפז צר. הבניין מתוכנן כבניין ירוק. חזיתו הראשית והארוכה פונה לדרום ולכן חופתה במערכת הצללה הכוללת מערך של אדניות המושקות ממערכת סגורה שאוגרת את מי עיבוי המזגנים. החלונות הגדולים של דירות המגורים ממוקמים מאחורי מערכת ההצללה ומכניסים אליהן אור טבעי. התב"ע באזור מחייבת קולונדה בחזית אולם ללא שטח מסחרי. מסיבה זו בחרנו לסגת בקומת המסד ללא עמודים ולייצר חזית ראשית שנראית כמרחפת.

יהודה הלוי 88

בניין חדש.

רחוב יהודה הלוי 88, תל אביב.

שטח: הבניין: 1200 מ"ר + מרתף: 200 מ"ר

סטטוס: מאוכלס

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

קומה טיפוסית
bottom of page