top of page

גשר בעל צורה אורגנית, הנסמך על השביל הטופוגרפי המקיף את ההר ולא רק קו ישר המחבר בין שתי נקודות באופן פונקציונאלי ומנוכר לסביבה. "האירועים האדריכליים" שהגשר מייצר לאורכו כוללים בין היתר חלונות הצצה לנוף - מעין תמונות נוף לכיוונים שונים - ואמפיתיאטרון.

 

הצעה לגשר בפארק אריאל שרון - חירייה

תחרות אדריכלים.

פארק אריאל שרון.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

bottom of page