top of page

תמ"א והתחדשות עירונית בשכונת נווה איתמר בנתניה, במגרש שממוקם בקצה השכונה וגובל בשדות פתוחים. פרויקט שההתמודדות התכנונית העיקרית בו היתה מציאת פתרון למיקום למעלית ולחדר מדרגות מוגן אש כפי שמחייבות תקנות כיבוי אש לבניין בעל 8 קומות, שתי פונקציות שלא ניתן היה להוסיף לבניינים המקוריים. הפתרון - יצירת מבנה נפרד עבור המעלית וחדר המדרגות שמחבר בין שלושת הבניינים ומאפשר גישה לחדר המדרגות המקורי ולכניסות לדירות. פתרון זה אפשר ליזם למצות את זכויות הבנייה של המגרשים ולעלות לגובה המקסימאלי וכן לבצע את כל שלבי בניית תוספת התמ"א ללא הפרעה לדיירים.

תמ"א 38 בנווה איתמר, נתניה

תוספת על בניין מגורים.

רחוב משמר הירדן, נתניה.

שטח: הבניין המקורי: 4800 מ"ר. תוספת

הבנייה: 4200 מ"ר.

unnamed (2)
unnamed
unnamed (1)
קומת קרקע
קומות קיימות
קומות חדשות
קומת גג
bottom of page