top of page

בניין לשימור בן שלוש קומות הבנוי בצורת האות ח' ומורכב משלושה אגפים בעלי שלוש כניסות נפרדות. הפתרון התכנוני שנבחר כדי לשמר את חזיתות הבניין המקורי ולאפשר שילוב מעליות היה היפוך מערכת התנועה של הבניין אל החצר הפנימית ויצירת פאטיו המשמש כמבואה.

בית פכטהולד

תוספת על בניין מגורים לשימור.

רחוב אסתר המלכה 15-13, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 1520 מ"ר. תוספת

הבנייה: 1000 מ"ר.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

eyalta_photo_27713-HDR copy
eyalta_photo_27734-HDR copy
eyalta_photo_27692-HDR copy
eyalta_photo_27699-HDR copy
eyalta_photo_27550-HDR copy
eyalta_photo_27559 copy
תכנית קומת קרקע
קומה טיפוסית
bottom of page