top of page

כיכר דיזנגוף, אחד המוקדים העירוניים החשובים והלא פתורים של העיר, הינה נושא לדיון ומחלוקת לאורך 70 שנות קיומה. כשקוראים את הדיונים והדעות על כיכר דיזנגוף, דבר אחד הופך להיות ברור: הכיכר צריכה להיות גינה. זו היתה מטרתה המקורית של הכיכר, וכך היא תוכננה. אלא שכמו דברים רבים, גם התנאים הסביבתיים השתנו במהירות מאז שנות השלושים, והגינה הנחמדה שהיתה במרכז הכיכר הפכה עד מהרה למקום נטוש ומוזנח. ההצעה שלנו מבקשת להחזיר עטרה ליושנה, אולם לא בדרך של נוסטלגיה וזכרון צורני אלא למהות האמיתית שלשמה נבנתה הכיכר מלכתחילה.

כיכר דיזנגוף

הצעה לשיפוץ כיכר עירונית.

תל אביב.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

 

bottom of page