top of page

בניין חדש הממוקם בתחום תכנית לב העיר (תכנית נפחית הקובעת את נפח המבנה ומשאירה גמישות תכנונית בפתחים, בטקסטורת הקיר ובמרפסות). הבניין, הסמוך לשוק הכרמל, הציב אתגר תכנוני יוצא דופן: שילוב בית כנסת בבניין המגורים. חזית המבנה שואבת השראה מטכנולוגיית שוברי השמש שהייתה נפוצה בזרם הברוטליסטי באדריכלות.

רמב"ם 3 תל אביב

בניין מגורים חדש.

רחוב רמב"ם 3, תל אביב.

שטח: 1500 מ"ר.

קומת גג
קומה טיפוסית
קומת קרקע
קומת בית הכנסת
bottom of page