© 2015 אלון בן נון אדריכלים

הריסה ובנייה מחדש של בניין מגורים ומסחר. 

יהודה מכבי 1

הריסה ובנייה מחדש 

רחוב יהודה המכבי 1, תל אביב

שטח הבנייה: 4200 מ"ר