top of page

הצעה לשכונת מגורים ברת השגה באקרה, גאנה, הבנויה על עקרונות עירוניים וירוקים.

שכונת מגורים באקרה, גאנה

תחרות אדריכלים.

GHANA

RENDER 4
RENDER 2
RENDER 1
RENDER 6
RENDER 5
sec
bottom of page