top of page

הצעה לתכנון הקמפוס החדש של האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל. הקמפוס, שמוקף בתעלת חפיר שהופכת אותו למתחם מוגן ללא שימוש בגדרות, מחולק לשניים. ראשית, בהפרדה בין קומת הסדנאות כפולת-הגובה שבבסיס המבנה ובין יתר השימושים. שנית, בהפרדה בין שני נפחי הבניין משני עברי הכנסייה הרוסית, והחיבור ביניהם באמצעות חצר משותפת, שממנה נגישות רוב קומות המבנה. מעטפת הבניין עשויה משרבייה תלת-שכבתית: קיר מסך מזכוכית, מסך מתכת מחורר לסינון הקרינה, ומסך אבן ירושלמית מחורר נוסף, לשמירה על אופי הבנייה העירוני.

קמפוס בצלאל במגרש הרוסים

תחרות אדריכלים.

ירושלים.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

bez15.jpg
bez2.jpg
bez3.jpg
bez4.jpg
bez11.jpg
bez10.jpg
bez9.jpg
bez8.jpg
bez1.jpg
bez16.jpg
bez5.jpg
bez6.jpg
bez7.jpg
bez12.jpg
bez13.jpg
bottom of page