תוספת לבניין לשימור משנת 1935, שתוכנן במקור על ידי אדריכל ליאו אדלר.

לילינבלום 22

תוספת על בניין קיים לשימור.

רחוב לילינבלום 22, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 660 מ"ר. תוספת

הבנייה: 920 מ"ר.

 

© 2015 אלון בן נון אדריכלים