top of page

תמ"א והתחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו בנתניה, שכונה המאופיינת במעמד סוציו-אקונומי נמוך, למרות מיקומה האטרקטיבי בעיר. פרויקט שההתמודדות התכנונית העיקרית בו היתה מציאת פתרון למיקום למעלית ולחדר מדרגות מוגן אש כפי שמחייבות תקנות כיבוי אש לבניין בעל 8 קומות, שתי פונקציות שלא ניתן היה להוסיף לבניין המקורי. הפתרון - יצירת מבנה נפרד עבור המעלית וחדר המדרגות שיחבר בין שני הבניינים ויאפשר גישה לחדר המדרגות המקורי ולכניסות המקוריות לדירות. פתרון זה אפשר ליזם למצות את זכויות הבנייה של המגרשים ולעלות לגובה המקסימאלי וכן לבצע את כל שלבי בניית תוספת התמ"א ללא הפרעה לדיירים.

תמ"א 38 בנתניה

תוספת על בניין מגורים.

רחוב ש"י עגנון 3-5, נתניה.

שטח הבניין המקורי: 2800 מ"ר. תוספת

הבנייה: 4400 מ"ר.

במסגרת משרד סומה אדריכלים.

קומת קרקע
קומות קיימות
קומות חדשות
קומת גג
bottom of page