top of page

בניין אקלקטי המיועד לעבור הסבה מבית מגורים למלון. על הבניין המקורי יתווספו 3 קומות חדשות המשלימות את זכויות הבנייה הקיימות למגרש. ההתמודדות האדריכלית היתה במציאת פתרון אדריכלי-עיצובי שיתחבר לבניין המקורי באופן שלא יגרע מהקישוטיות המאפיינת את הבניין המקורי האקלקטי ויהווה תוספת נייטרלית שמדגישה אותו.

בית נתן מץ

תוספת על בניין קיים לשימור.

רחוב אלנבי 122, תל אביב.

שטח: הבניין המקורי: 660 מ"ר. תוספת

הבנייה: 920 מ"ר.

ALENBI8.jpg
קומת קרקע
קומה טיפוסית
bottom of page