top of page

מבנה המשלב את מרכז לפיתוח סגל הוראה ומרכז של השירות הפסיכולוגי חינוכי במודיעין. הבנין מנצל את הטופוגרפיה של המגרש בכדי לייצר מבנה אחד עם שתי כניסות במפלסים שונים המשרת את ייעודו.

פיסג"ה מודיעין

בניין חדש.

שדרות יצחק רבין, מודיעין

שטח הבניין: 2300 מ"ר.

bottom of page