top of page

בניין שהאתגר התכנוני בו היה מציאת פתרון לפער בין מספר הדירות וזכויות הבנייה המוגבלות (בשטח בנייה) לעומת הנפח המותר על פי קווי הבניין. הפתרון שנמצא היה יצירת דירות דופלקס המשתלבות אחת בשנייה כמו במשחק טטריס ונהנות מחללים כפולים בחדרי המגורים.

שינקין 29

תוספת לבניין מגורים.

רחוב שינקין 29, תל אביב

שטח בניין קיים: 620 מ"ר. תוספת בנייה: 610 מ"ר.

קומה קיימת
קומה חדשה
קומת גג
חתך לרוחב הבניין
חתך לאורך הבניין
חזית לרחוב
bottom of page