נחמיה 16, תל אביב

בניין במסגרת תמ"א 38, הריסה ובניה מחדש.

נחמיה, 16.

קומת קרקע
קומה טיפוסית